Türkiye’de IPv6 Destekleniyor Mu ?

Web Protocol Versiyon 6, IPv4’ün artık yetersiz kalması üstüne IETF tarafınca geliştirilen bir sürümdür. İnternet hızla gelişen bir sektör olduğundan artık birçok sürümün de bu yeniliklere yanıt vermesi elzemdir. Her insanın kullandığı cep telefonları, tüm kişisel laptoplar ve daha birçok teknolojik alet IPv6’nın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni sürüm yardımıyla sınırsız denebilecek bir adres aralığı olduğundan gelecek için yetersiz kalması mümkün gözükmemektedir.

1999 yılının Şubat ayında sürülen bu versiyonun dünya genelinde hızla yayılması hedeflenmiştir. Artık devletler de birçok alanda bu işletim sistemini kullanmaya doğru yönelmektedir. Burada başı çeken ülkeler olarak ABD ve Çin’i görmekteyiz. Türkiye’nin durumuna baktığımızdaysa IPv6 kullanımının teşvik edilmesine 2003 yılı itibariyle başlandığını görürüz. Bilhassa araştırma kurumları ve üniversitelerin talepleri sonucu bu merkezlere IPv6 adresleri verilmeye başlanmıştır.

Ek olarak IPv6’nın geliştirilmesi ve kullanılmasına teşvik yönünde birçok proje de hali hazırda yapılmaya devam etmektedir. Ek olarak 2007 senesinde Telekomünikasyon Kurumu ile Tübitak-Ulakbim içinde imzalanan protokolle beraber Türkiye’nin bu sektörde öncü konumda olması gerektiği ve yeni teknoloji kullanımının ulusal çapta yaygınlaşması temalı amaçları vurgulanmıştır. Ek olarak Telekomünikasyon Kurumu Türkiye’de artan kullanıcı sayısının ve adres taleplerinin bilincinde olduğundan, IP adreslerinin yetersiz kalmasını önlemek amacıyla IPv6 kullanımına geçilmesini teşvik eden bildirgeler sunmuştur. Bu yeni kullanım yardımıyla hem dönüşüm maliyetleri azalacaktır hem de donanımlarda yerli katkı oranı yüksek tutulmuş olacaktır.

Gene 2010 senesinde bu mevzuda bir konuşma düzenlenmiş ve bu konferanstan alınan sonuçlar resmi gazetede yayınlanmıştır. Bunlardan ilki kamu kurum ve müesseselerinin yalnızca IPv4 değil IPv6 versiyonlarının da kullanıma geçilmesi gerektiğidir. Zira yeni versiyona talepler gittikçe artacaktır. Ek olarak gene IPv6’nın sunmuş olduğu güvenlik, kalite ve verimlilik benzer biçimde hizmetlerden yararlanmak da yeni adres arayışları için mühim bir husustur.

Böylelikle sınırsız adres sağlama üstüne kurulu bu yeni versiyon büyük seviyede tutum da elde edecektir. Ülkemizin teknoloji üreten bir konuma gelmesi için bu hususlarda yeni versiyonun teşviklerini yapılması, bu mevzuda projeler üretilmesi de toplantının esas mevzularından biri olmuştur. Son zamanlarda bu mevzuyla ilgili projeler de hala devam etmektedir.

 

Türkiye ve ıpv6 Türkiye’de IPv6 Destekleniyor mu