Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Bundan önceki yazımızda Markanın tanımını yaptık ve öneminden bahsettik. Bu yazımızda ise,

Marka tescili yada Marka koruması iyi mi sağlanır?
Marka tescilindeki karar kriterleri nedir?
Tescillenmiş bir markayı kullanın cezası nedir? sorularının yanıtlarını vermeye çalışacağız.

Marka Tescili yada Marka Koruması Iyi mi Sağlanır?
Marka Tescil Süreçleri Nedir?

Marka tescil başvurusu yapılmadan ilkin kesinlikle marka benzerlik araştırması yapılması gerekmektedir. Marka benzerlik araştırması pozitif olan markalar, ilgili dilekçe ve belgelerle Türk Patent Enstitüsüne girişi yapılır. TPE’ye girişi yapıldığı gün, tarih ve saat olarak markanın koruması adım atar. Marka bu aşamdan sonrasında uzman incelemesine gider ve herhangi bir olumsuzluk söz mevzusu eğer olmazsa Marka, her ay TPE tarafınca gösterilen markalar bültenine çıkar.
Bültende kalma süresi 4 ay olup, bu süreç sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşılmazsa, marka tescil belgesi düzenlenip tarafımıza gönderilir.

Marka Tescilindeki Tüm Aşamalar

Markanın Tescili Ne Kadar Sürer?

   Markanızın tescili toplamda 12-14 ay sürmekte olup, markanızın koruması ise, başvurunun yapıldığı tarih itibari ile başlamaktadır.

Marka Tescilindeki Karar Kriterleri Nedir?

   Tüm marka incelemesi kararlarında birlikteliğin sağlanması amacı ile TPE Markalar Dairesi Başkanlığı, çeşitli aralıklarla güncellenen karar kriterlerini kullanmaktadır. Normal olarak bu değerlendirme kriterleri, temel düzeyde olup, her müracaat için de uygulanacak standart bir kuralın da olmadığını söylememiz gerekmektedir. Her müracaat dosyasının, kendisine ilişkin bazı farklılıklar ihtiva ettiği göz önüne alınarak; değerlendirme kriterlerinin bir tek temel noktaları vurguladığının altını çizmek yerinde olacaktır.
Ayırt edici olmak şartı ile her türlü sözcük ve sözcük grupları da marka olabilme özelliği mevcuttur.
Karar kriterlerini etkileyen bölümleri aşağıda sırayla inceleyelim.

 •      Çarpıcı sözler: Kullanılacağı mal yada hizmetler için tanımlayıcı özellikte olmaması, kalite bildirmemesi yada sloganın esas unsurunun, başka bir marka ile aynı ya da benzer olmaması halinde ayırt edici özellikte olup,
  Günlük yaşama girmiş ve hepimiz tarafınca her gün kullanılır durumda olan çarpıcı sözler yada bu nitelikteki terimler ayırt edici olarak değerlendirilmemektedir.
 •      Şekille beraber yer edinen aynı yada benzer ibareler:  Kelime + şekilden (logo) oluşan marka başvurularında, markanın ayırt edici unsuru açısından meydana getirilen değerlendirmelerde öncelik, markanın kelime (yazılı) haline verilmektedir.
  İsimtescil Bilişim A.Ş benzer biçimde Biçim + Tam tecim unvanının yazılması durumunda ise, tecim unvanının ayırt edici unsuru göz önüne alınarak benzerlik değerlendirmesi yapılmaktadır.
 •      İl Adları: Türkiye’deki il adları tek başlarına tescil edilmemekte olup,  il adları reddedilmektedir. Normal olarak “Aydın” vb. benzer biçimde değişik anlamları olan il adları bu uygulamanın kapsamı haricinde tutulmaktadır.
  “İstanbul Gayrimenkul” benzer biçimde il adlarının yanına üretilen malın ya da hizmetin adı ya da mal yada hizmetin sektörü ulaştığında de müracaat reddedilmektedir.
  Ek olarak “Gaziantep Nakliye Taşımacılık LTD. ŞTİ.”  benzer biçimde il adının tecim unvanı ile beraber yer almış olduğu başvurular da reddedilmektedir.
  “İstanbul Divan Oteli” benzer biçimde il isimlerinin yanına ayırt ediciliği sağlayacak bir unsurun gelmesi halinde de, bu ibareler tescil edilebilir özellikte görülmektedir.
 •     Ülke Adları: ABD” benzer biçimde yabancı ülke adları, genel ilke olarak üçüncü kişiler adına marka olarak tescil edilmemektedir.
 •     Genel Değerler: Türk Bayrağı, Ay-yıldız ve Osmanlı tuğrası” benzer biçimde dini değerleri ve sembolleri içerek adlar ile kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı adlar de markalaştırılamamaktadır.

  Tescilli Markayı Kullanmanın cezası nedir?

      Tescillenmiş bir markanın kullanılması durumunda, 21/1/2009 tarihindeki ve 5833 No’lu kanununun “Cezai hükümleri Madde 61/A”‘da

 •     Başkasına ilişik marka hakkında aktarma yada iltibas suretiyle saldırı ederek mal yada hizmet üreten, satışa arz eden yada satan şahıs, 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 •     Marka koruması olan eşya yada ambalajı üstüne konulmuş marka koruması bulunduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran şahıs hakkında 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 •     Yetkisi olmadığı halde başkasına ilişik marka hakkı üstünde satmak, devretmek, kiralamak yada rehin etmek suretiyle tasarrufta bulunan şahıs 2 yıldan, 4 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Mark koruması Marka Karar Kriterleri Marka iyi mi tescil edilir? Marka Tescil Süreçleri Marka Tescil Süresi Tescilli markayı kullanmanın cezası