Kep Nedir?

Elektronik posta iletişiminde gönderici ve alıcı adreslerinin belli bulunduğunu kanıtlanması için kullanılan, gönderim zamanı içerikleri kesinlikle değişmeyen hukuki geçerliliği olan posta kontakt sistemidir. Kep de kişiler arası geçirme işlemleri yapılamaz.

Niçin Kep Mail Sistemini Kullanmalıyız?

KEP elektronik ortamlar üstünde bildirim amaçlı; dilekçe, müracaat, suç duyurusu, uyarı ticari olarak meydana getirilen yazışmalar ve bu yazışmaları hukuki ortamda kullanabilmek için kullanılan bir posta hizmetinde kullanılmaktadır.

KEP ile Düzgüsel Posta Içinde Fark Var Mıdır?

E-posta, web üstünden gönderdiğiniz mektubun tamamen dijitale dönüşmüş halidir. E-posta yollarken bir tek yazı değil, video, görselde yollayabiliyorsunuz.

KEP ise, iletinin kim tarafınca, kime gönderilmiş olduğu, ne vakit gönderildi bilgisi, teslim edilip edilmediği bunun yanı sıra okunup okunmadığı detayları hukuki boyutta kanıt niteliği taşımaktadır.

Keep Kullanım
Alanları

•             Resmi,
hususi ve ticari her türlü belge yada yazı

•             Kamu
Kurumları içinde ve kurum içi yazışmalar

•             Kurumlar,
firmalar ve şahıslar içinde yazışmalar

•             Bildirge

•             Bildirim
/ Müracaat

•             Tebligat
/ Telif Hakkı / Davet

•             İhtar /
İhbar / Teyit / Dilekçe

•             İştirak
Taahhütnamesi

•             Abonelik
/ Üyelik

•             Elektronik
Satmaca / Ödeme Emri

•             Elektronik
Satmaca / Ödeme Emri

•             Duyuru /
Dilekçe

•             Banka
Hesap Ekstreleri / Kredi Kartı Ekstreleri

•             Sipariş /
Sipariş Onay

•             Sözleşme
/ Teklif / Kira Kontratı

•             Sigorta
İşlemleri

•             Satmaca /
Mutabakat / Dekont / Alıntı

•             Kredi
Başvuruları

•             Bordro /
İzin formları

•             İhale
Teklifleri

•             Satın alan
Bilgilendirme / Mutabakat / İtiraz

4- KEP hesabı açılması için lüzumlu evraklar nedir?

a. KEP hesabı müracaat formu ve taahhütnamesi

b. Nüfus cüzdanı geçişlik sürücü belgesi resimli ve T.C
kimlik numarasının olması

Not: Bireysel online başvuruda elektronik imza ile taahhütnamesini imzalayabilirler

Tüzel kişiler KEP
hesabı açılması için lüzumlu evraklar

a. KEP hesabı müracaat formu ve taahhütnamesi ( imzalanmış ve
kaşelenmiş)

b. Nüfus cüzdanı , geçişlik yada sürücü belgesinin aslı
(kimlik doğrulamasın için) ve fotokopisi

Not: Resimli ve T.C kimlik numarası bulunan resmi belge olması

c. İmza sirküleri

d. Tecim sicil gazetesi yada 6 ay içinde alınmış etkinlik
belgesinin aslı (Tecim sicil memurluklarından alınmış üstünde MERSİS
numarası ya da Tecim sicil numarası bulunan tecim sicil tasdiknamesinin
yada etkinlik belgesinin aslı)

KEP kullanmak için
elektronik imza Gerekir mi?

Resmi olarak kayıt altında tutulduğu için ve ilgili
işlemlerin kanıt durumunda kullanılması için elektronik imza sahibi olunması
zorunludur.

KEP almak
zorunlumudur?  Kimler Tarafınca Almak
Zorunludur?

7201 Sayılı Tebligat Kanununda düzenlemeye gidilmiş ve
19.01.2013 tarihinde Kanuna eklenen 7/A maddesi gereği Devlet Kurumları
tarafınca 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirket, Limited Şirket ve
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat
yapılması zorunluluğu getirilmiştir.