Influencer Marketing Nedir?

Influencer Pazarlama Hayatına Hoş Geldiniz!

Dijital dünyanın sıkıntılı rekabet ortamında markalar için influencer pazarlama adeta çölde vaha gibidir. Influencer pazarlama nedir sorusuna cevap vermeden ilkin influencer ne demek diye sorarak, bu stratejik pazarlama yöntemini temelden ele almak gerekir. Influencer, İngilizce’de “etkileyen” anlamına gelir.

Influencer Pazarlama Nedir?

Influencer, insanların davranışlarını etkileyen ya da değiştiren kişidir. Günümüzün yeni medya dünyasında influencer, toplumsal medya kanallarında belirli bir güce ve popülerliğe haiz olan, hitap etmiş olduğu takipçi kitlesini etkileyen bilirkişidir.

Bu bilirkişi konumlandırmasını influencer’ın kendisi değil, onun edinim ve paylaşımlarının samimiyetine güvenip inanan takipçi kitlesi yapar. Influencer meşhur bir şahıs, web fenomeni, blogger, Youtube vloggerı ya da Instagram ünlüsü olabilir. Bu kişilerin sadık bir takipçi kitlesi vardır ve bu kitle influencer’ın deneyimlerinden faydalanır, paylaşımlarına güvenir, inanır ve benimser. Influencer, webin otoritesidirInfluencer pazarlama; dijital medya kanallarında kitleleri etkileme gücü bulunan, takip edenleri tarafınca otorite ve bilirkişi olarak kabul edilen kişilerin, hitap etmiş olduğu kitlenin satın alma davranışlarını etkileme üstüne yoğunlaşan bir pazarlama stratejisidir. Influencer pazarlama anlayışında pazarın tamamına değil, influencer’lar vesilesiyle potansiyel alıcılara yönelik pazarlama aktiviteleri yapılır.

Influencer Pazarlama Niçin Mühim

1940 senesinde meydana getirilen bir emek harcama sonucu ortaya konulmuş olan iki aşamalı yazışma akışı kuramına nazaran, kitleler sosyolojik olarak incelendiğinde bireylerin tüketim ya da oy kullanma benzer biçimde davranışlarında medyatik adların ve kanaat önderlerinin yönlendirici tesiri gözlemlenmiştir. Bu düşünce liderleri adeta bir şırınga tesiri göstererek, kitlelere her türlü fikri benimsetebilir ve davranışlarda eşik atlatma gücüne sahiptirler. Dijital dünyanın lideri konumundaki influencer’lar da aynı kanaat önderleri benzer biçimde hedef kitlenin davranışlarını değişiklik yapma ve düşüncelerini tekrardan programlama gücüne haizdir. Influencer pazarlama stratejisinde web otoritelerinin gücünden faydalanılarak, hedef kitlenin istenilen tüketim davranışlarını gerçekleştirmesi sağlanır. Influncer pazarlama, enerjisini 3 kaynaktan alır:

 1. Toplumsal erişim: Influencer’lar toplumsal medya kanalları ile milyonlarca kişiye ulaşabilirler.
 2. Orjinal içerik: Influencer’lar orjinal, etkisi altına alan, sıradışı ve pazarlama odaklı niş içerikler üretirler.
 3. Tüketici itimatı: Influencer’lar dinleyici kitlesi ile kuvvetli ilişkiler inşa eder; takip edenleri influencer’ların fikirlerine güvenir.

Influencer pazarlama metodunda 4 temel aktivite yer alır:

İlgili Makaleler
 • En İyi Antivirüs Programları

 • Site Haritası Nedir VeNasıl Oluşturulur?

 1. Influencer’ları çözümleme ederek belirlemek ve onları ehemmiyet sırasına nazaran derecelendirmek.
 2. Influencer’lara pazarlama yapmak: Influencer topluluğunun marka ve firmaya dair farkındalığını arttırmak.
 3. Influencer’lar üstünden pazarlama yapmak: Hedef pazar segmentleri üstünden hedef kitlenin marka farkındalığını arttırmak için influencer’lar vesilesiyle pazarlama kampanyaları yapmak.
 4. Influencer’lar ile pazarlama yapmak: Influencer’ları marka ve firmanın savunucuları haline dönüştürerek, onlara adeta yandaş ruhunu aşılamak.

Influencer Pazarlama Adımları Nedir?

Trendleri değiştiren, zihinleri belli bir düşünceye dair aktive eden influencer’lar markanın aktivisti rolünü üstlenirler. Influencer pazarlamasında 4 aşamada ilerlenir:

 1. Erişim: Marka kendisini temsil edecek en doğru influencer’ı toplumsal medya dağıtım kanalları vesilesiyle seçer. Influencer kendi alanında uzman kişidir. Hedef kitle markayı tanımadığı için güvenmez, bu yüzden de geleneksel reklam ve pazarlama şekilleri işe yaramaz. Influencer’ların ise takipçi kitlesinin gözünde itibarı ve güvenilirliği vardır. Markalar hedef alan kişi grubuna influencer’lar ile erişerek, ürün ve servislerine dair istenilen satın alma davranışlarını gerçekleştirmelerini sağlarlar.
 2. Fiil: Markalar influencer’lar vesilesiyle ikincil pazarlama kampanyası oluştururlar. Influencer gerçek yaşam senaryolarına uygun sorun çözümlerinde markanın ürün ve servislerini deneyimleyip dürüst bir bakış açısıyla tanıtırken, takipçilerinden yorum yapmalarını ister. Oluşturulan münakaşa ortamı ile hedef alan kişi kitlesinin ilgisi çekilir; markanın ürün değerine dair herhangi bir süzgeçten geçmemiş salt düşüncelerini dile getirirler. 
 3. Dönüştür: Influencer’lar takipçilerini markanın ürünlerini alan müşterilere dönüştürür. Tüketiciden tüketiciye (C2C) pazarlama ile satın alınmış reklam gelirlerinin iki katı elde edilerek,  WOMM (ağızdan kulağa pazarlama) tesiri oluşturulur. Bu bununla beraber User-Generated-Content (kullanıcı tarafınca üretilmiş içerik) anlayışını da ihtiva eder. Anında kullanılmak suretiyle oluşturulan, şahıs ya da belli bir gruba (takipçi kitlesi) hususi indirimler ile tüketicilerin ürüne dair talep ve heyecanları canlı tutulur. Böylelikle seyirciler etken müşterilere dönüştürülerek, geleneksel yöntemlere kıyasla %37 oranında daha etkili bir pazarlama kampanyası da yürütülmüş olur.
 4. Etkileşim: Bu aşamada kuvvetli alan kişi ilişkileri inşa etmek önemlidir. Influencer’lar ilk müşterileri ürün ve markanın sadık müşterisine dönüştürmelidir. Sarsılmaz bir sadakatin oluşması tüketicinin influencer’a olan bağına, güvenine ve ne kadar sadık bir takipçi olduğuna bağlıdır. Bunun için markaların hedef kitlesinin prototipini belirlemesi, yapmış olduğu araştırma ve örneklemler sonucunda bir Persona oluşturarak karakterize etmesi gerekir. Sonrasında kurgusal bir karakter olan bu kişilik kartını en iyi temsil edecek influencer’ı bulması gerekir. Influencer, markanın arzu edilen Persona’sını naturel ve tutkulu bir halde temsil edebilmeli, tüketicilerin gözünde adeta ışıldayan bir Süperstar’a dönüşerek markanın hedef kesime yansıyan yüzü olmalıdır. Bu yaşam gören kanlı canlı örnek hedef kitle etkileşimini arttıracak ve influencer’lar vesilesiyle markaya sadık bir alan kişi kitlesi oluşturulacaktır.